Tyskland 

Serie O

1955

Antal  401-499

Färgbilder

   
Bild-serierna

1956

Antal:

Serie B 1-130

Serie D 1-103

Serie E 1-104

Serie F 1-100

Serie G 1-22

Färgbilder

Ordet bild står framför numret till höger på varje bild.